gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
    1 2 3 4 5
6 7 8 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


Yüksek Lisans

   

Aday doktor derecesi, bilimadamı satüsünü teyid eden birinci derecedir. Bir sonraki aşama, doktor derecesidir. Bu derece, teknik , fizik ve matematik, felsefe, pedagoji gibi somut bir bilim alanı ile ilgili olarak verilir. Bu yüzden derece sabibinin ünvanı, aday doktor olarak değil, teknik bilimler doktor adayı, fizik ve matematik bilimleri doktor adayı olarak verilir.

Aday doktor derecesini alabilmek için yüksek mesleki eğitim diplomasına sahip olmak, üç adaylık sınavını vermek, tezi savunmak ve Rusya Fedrasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu'nda tez savunma sonuçlarının kontrolünden geçmek gerekir.

Adaylık sınavları, bilim tarihi ve felsefesi, yabancı dil ve tezin bilimsel konusunu yansıtan konuda verilir.

Yüksek lisans öğrencisi (aday), vatandaşlığına bakılmaksızın eğitim kurumunun belirlediği ve tez çalışmaları için gerekli yabancı dil sınavını verir.

Aday doktor tezi, ilgili bilim dalı için önem taşıyan konunun çözümünü yada ekonomi açısından önemli olan ve bilimsel temeli olan teknik, ekonomik yada teknolojik gelişmeleri içeren bir bilimsel kalifiye çalışma olarak hazırlanır.

Adaylık tezi, ülkede mevcut bilimadamı mesleki sınıflandırmasına göre savunulur. Doktor derecesi adayı tezini, belli kurallara göre hazırlanan elyazması şeklinde yada yayımlanmış monografi olarak sunar. Tez, münferit şekilde yazılmalı, tezin içinde, tezi hazırlayanın kurul önünde savunacağı yeni bilimsel sonuçlar ile düşüncelerin olması gerekir. Tezi hazırlayan kişinin önerdiği yeni çözümlerin temel argümanlarının olması gerekir. Tezin, bu konuda daha evvel önerilen çözümlere göre eleştirilmesi gerekir. Uygulamalı önemi olan tezde, elde edilen bilimsel sonuçların uygulanması, teorik önem taşıyan tezde ise bilimsel sonuçların kullanım tavsiyelerinin yer alması gerekir.

Tez genelde Rus dilinde hazırlanır. Rusça'dan farklı dilde tezin değerlendirilmesinin imkanının incelenmesi için tez kurulu, Yüksek Öğretim Kurumu'a ilgili dilekçeyi gönderir.

Tezin ana sonuçlarının yayımlanması gerekir. Yüksek Öğretim Kurumu, tezin ana bilimsel sonuçlarının yayımlanması gereken yerli ve yabancı dergi ve diğer yayınların listesini dönem dönem elden geçirir.

Adaylık tezinin savunması için Sovyetler'in dağılmasından sonra Rusya dışında üniversite okumuş BDT ülkeleri vatandaşlarının RF Eğitim Bakanlığı'nın yada Eğitim ve Bilim alanlarında Federal Gözetim Kurumu'nun verdiği diploma tanıma belgesini ibraz etmeleri gerekir. Diğer hususlarda BDT ülkeleri ile Rusya Federasyonu vatandaşları için geçerli tez savunma kuralları aynıdır.

Tezler, genel olarak tez kurulunda Rusça olarak savunulur. Ancak yabancı dilde tez savunması mümkündür. Yabancı dilde savunmanın şartları ile düzeni, Bilimsel Araştırma Derecelerinin Verilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alır.

Aday doktor bilimsel derecesinin alınması, yüksek lisans üzerinden yada RF üniversitlerinde Soiskatelstvo yolu ile gerçekleştirilir. Konuyla ilgili somut bilgiler, YÖK'ün http://vak.ed.gov.ru/ sitesinde yer alır.Kaynak: prof., teknik bilimler doktoru Domraçev V.G., prof., teknik bilimler doktoru Retinskaya İ.V.

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Yüksek Lisans</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.