gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 28 29 30 31


Doktora Bölümü

Bilimsel araştırmada bilimadamı statüsünü teyid eden en üst derece doktor derecesidir.
Bu derece, teknik , fizik ve matematik, felsefe, pedagoji gibi somut bir bilim alanı ile ilgili olarak verilir. Bu yüzden derece sabibinin ünvanı, aday doktor olarak değil, teknik bilimler doktor adayı, fizik ve matematik bilimleri doktor adayı olarak verilir.

Aday doktor derecesini alabilmek için aday doktor derecesine sahip olmak, doktora tezini savunmak ve Rusya Fedrasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu'nda tez savunma sonuçlarının kontrolünden geçmek gerekir.

Doktora tezinin savunması için Sovyetler'in dağılmasından sonra Sovyetler Birliği dışında yada Rusya dışında aday doktor derecesini almış BDT ülkeleri vatandaşlarının derecesi ile tezinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yeniden değerlendirilmesi, Belarus vatandaşlarının ise nostrifikasyon (belge tanıma süreci) sürecinden geçmeleri gerekir.

Doktora tezinin, bilimsel bir çalışma olması gerekir. Tezde ilgili bilim dalı için önem taşıyan konu hakkında yapılan araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmış olması gerekir.

  • büyük bilimsel devrim olarak nitelendirilebilecek teorik hükümlerin bulunmuş olması;
  • sosyal kültürel yada ekonomik önemi büyük bir bilimsel konunun çözümünün bulunmuş olması;
  • ülke ekonomisinin gelişmesi açısından önemli katkıda bulunacak ve bilimsel temeli olan teknik, ekonomik yada teknolojik çözümlerin bulunmuş olması.

Doktora derecesini almak isteyen kişi, tezini, belli kurallara göre hazırlanan elyazması şeklinde yada bilimsel rapor yada yayımlanmış monografi olarak sunar. Tez, münferit şekilde yazılmalı, tezin içinde, tezi hazırlayanın kurul önünde savunacağı yeni bilimsel sonuçlar ile düşünceler bulunmalıdır. Tezi hazırlayan kişinin önerdiği yeni çözümlerin Temel argümanlarının olması gerekir. Tezin, bu konuda daha evvel önerilen çözümlere göre eleştirilmesi gerekir.
Uygulamalı önemi olan tezde, elde edilen bilimsel sonuçların uygulanması, teorik önem taşıyan tezde ise bilimsel sonuçların kullanım tavsiyelerinin yer alması gerekir.

Tezler, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan kurallara göre ve genel olarak Rus dilinde hazırlanır. Rusça'dan farklı dilde tezin değerlendirilmesinin imkanının incelenmesi için tez kurulu, Yüksek Öğretim Kurumu'a ilgili dilekçeyi gönderir.

Aday tarafından daha evvel yayımlanmış , aynı dalla ilgili olan ve bilim ve uygulama için büyük önem taşıyan bilimsel ve deneysel çalışmaların temelinde adayın hazırladığı bilimsel rapor şeklindeki doktora tezi, adayın yaptığı ve geniş çevre tarafından bilinen çalışmaların kısa özetidir.
Bilimsel rapor şeklindeki tezin savunması, tez kurulunun yazılı müracaatı takiben Yüksek Öğretim Kurulu bilirkişi (ekspertiz) heyetinin verdiği izine göre yapılabilir. Böyle bir müracaatın örnek formu, tez kurulu çalışmalarının kuralları ile ilgili yönetmelikte yer alır.

Monografi şeklinde doktora tezi, araştırma konusu ile ilgili tam ve geniş çaplı araştırma sonuçlarını içeren, bilimsel eleştiriden geçen ve Bilimsel Araştırma Derecelerinin Verilmesine İlişkin Yönetmelikte yazılı kriterlere uygun olan bir bilimsel yayındır (kitap baskısı).

Doktora tezi, mesleki dalda, ülkede geçerli bilimadamı sınıflandırmasına göre savunulur.

Tezin ana sonuçlarının yayımlanması gerekir. Yüksek Öğretim Kurumu, tezin ana bilimsel sonuçlarının yayımlanması gereken yerli ve yabancı dergi ile diğer yayınların listesini dönem dönem elden geçirir.

Tezler, genel olarak tez kurulunda Rusça olarak savunulur. Ancak yabancı dilde tez savunması mümkündür. Yabancı dilde savunmanın şartları ile düzeni, Bilimsel Araştırma Derecelerinin Verilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alır.

Doktora derecesinin alınması, yüksek lisans üzerinden yada RF üniversitlerinde Soiskatelstvo yolu ile gerçekleştirilir. Konuyla ilgili somut bilgiler, YÖK'ün http://vak.ed.gov.ru/ sitesinde yer alır.


Kaynak: prof., teknik bilimler doktoru Domraçev V.G., prof., teknik bilimler doktoru Retinskaya İ.V.

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Doktora Bölümü</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.