gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
    1 2 3 4 5
6 7 8 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


Apostille (tasdik şerhi)

Yazıcı versiyonu

Rusya Federasyonu'nda aınan eğitim belgelerinin Rusya dışına götürülmesi ve yabancı ülkelerde kullanılması durumunda tasdik sürecinden (apostille şerhinin vurulması) geçmesi gerekir. Bunun için Rusya Federasyonunda eğitim alanında yönetim yapan yürütme organına müracaat edilmesi gerekir.

İlgili kanuna göre bu yönetim makamları, müracaat eden kişinin ikamet ettiği yere, eğitim kurumunun bulunduğu yere bakılmaksızın konuya ilişkin dilekçeleri ve ekli belgeleri kabul etmesi gerekir.

Sözkonusu işlem için 5 Ekim 1961 Lahey Sözleşmesine istinadeneğitim belgelerinin asılları ibraz edilir. Bu hukuki işlemin sonucu, apostille şerhidir. Apostille, noterlikteki işleme benzer olarak belgeye dikilir.Apostille şekli budur:

 

Büyük bir ihtimal sizin eğitim belgelerinin legalizasyonu süreci ile iki kere karşılaşmanız gerekecek. Rusya'da eğitime başlamadan önce elinizde eğtim belgesinin legalizasyonu yaptıracaksınız. Rusyadaki eğitim kurumundan mezun olduktan sonra da, ülkenizde yada her hangi bir yabancı ülkede prestijli iş sahibi olabilmek için Rus diplomasının legalizasyonunu yaptırmanız gerekecektir.

Rusya'da aldığınız diplomanın legalizasyonunu, Rusya dışına çıkmadan önce yaptırmaya dikkat ediniz!

Geçerli mevzuat çerçevesinde eğitim, bilimsel araştırma dereceleri ve bilimsel ünvanları ile ilgili devlet tipi belgelerin RF'nin her bölgesinde yetkili yürütme organları tarafından tasdik edilir (apostille şerhi vurdurulur).

Rusya'nın "Eğitim alanında kontrol ve gözetim işlevlerinin iyileştirilmesi ve devlet hizmetlerinin optimizasyonuna bağlı olarak RF'nin bazı kanunlara değişikliklerin getirilmesi" konulu 8 Kasım 2008 tarih ve 293- sayılı Federal Kanununun yürülüğe girmesi nedeniyle 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren eğitim, bilimsel araştırma dereceleri ve bilimsel ünvanları ile ilgili devlet tipi belgelerin apostille şerhleri, RF bölgelerinin yürütme organları tarafından düzenlenir.

Kanuna göre ilgili bölgenin yürütme organlarının, müracaat eden kişinin ikamet ettiği yere, belgeyi veren kurumun bulunduğu yere bakılmaksızın konuya ilişkin dilekçeleri ve ekli belgeleri kabul etmeleri gerekir.

İletişim bilgileri

Dilekçe ile ekli belgeler, RF bölgesinin yürütme makamına bizzat dilkeçe sahibi tarafından ibraz edilir yada teslim edildiğine dair bilginin ulaştırılması ile taahhütlü posta ile zarfın içindekileri sıralanarak gönderilir.
Aportille için devlet harcı, 1500 Ruble'dir.

Apostille işlemleri için (eğitim belgelerinin tasdik süreci için) aşağıdaki belgelerin asılları kabul edilir.

Orta okul ve lise (tam genel eğitim) belgeleri:

 • genel eğitim belgesi;
 • Tamamlanmamış orta eğitim belgesi;
 • 8 yıllık eğitim sertifikası;
 • tamamlanmamış orta eğitim sertifikası;
 • lise eğitim belgesi;
 • genel eğitim belgesi ile ekleri (devlet akreditasyon belgesine sahip eğitim kurumlarınca verilir);

Birinci seviye mesleki eğitim ile ilgili belgeler:

 • birinci seviye mesleki eğitim diploması;
 • mesleki seviye belgesi ile ekleri (devlet akreditasyon belgesine sahip eğitim kurumlarınca yetkileri olan dallarla ilgili olarak verilir).

Meslek lisesi eğitim belgeleri:

 • Meslek lisesi diploması ile ekleri;
 • Derslerle ilgili akademik belge (devlet akreditasyon belgesine sahip eğitim kurumlarınca yetkileri olan mesleki dallarla ilgili olarak verilir)

Yüksek mesleki eğitim belgeleri:

 • bakalorya diploması;
 • yüksek meslek lisesi diploması;
 • master dploması ile ekleri;
 • tamamlanmamış ünversite mesleki eğitim diploması ve akademik belge (devlet akreditasyon belgesine sahip eğitim kurumlarınca yetkileri olan mesleki dallarla ilgili olarak verilir);

Bilimsel derece belgeleri

Bilimsel ünvan belgeleri

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Apostille (tasdik şerhi)</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.