gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Rusya'nın üniversite ve mesleki liselerine giren yabancılardan talep edilen bilgi ve beceri seviyesi

Yazıcı versiyonu

Halihazırda yabancıların üniversite, enstitü, akademi, yüksek meslek lisesi ile meslek lisesine girmeleri için talep edilen "akademik şartlar" diye bir kavram kullanılmaktadır. Akademik şartlar, değişik test, sınav ve mülakat yapılmaksızın eğitim kurumuna girmek isteyen gençlerde mevcut bilgi ve becerilerini kullanma imkanıdır. Akademik giriş şartları, ilgili norm belgelerinde belirlenir ve adayın sunduğu geçmiş eğitim evraklarını esas alır.

Bu yaklaşım sayesinde Rusya Federasyonu dışında yaşayan, Rus diline yeterli derecede hakim olmayan ancak Rusya'da eğitim görmek isteyen adayların dilekçeleri incelenir ve ilk aşamada olarak dilekçe sahibi kişinin Rusya'da eğitime devam edip edemeyeceği konusunda karar alınır.

Akademik giriş şartları esas alınarak adayın öğrenci olarak kabul edilip edilmemesi hususu, eğitim belgelerinin denkliği ile doğrudan bağlantılı bir süreçtir. Akademik giriş şartlarının ana prensipleri aşağıdaki gibidir.

  • cinsiyet, ırk, ten rengi, engelli olup olmaması, dil, din, siyasi görüş ve diğer konulardaki görüşler, milliyet, etnik özellik, sosyal geçmiş, etnik azınlık, mal mülk varlığı açısından ayrımcılık gözetilmeden; akademik giriş şartlarına uyulup uyulmaması kararı, sadece kişinin sahip olduğu bilgi ve becerilere göre verilir.
  • Kişinin sahip olduğu bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki şekilde yapılır.
  • ilgili uluslararası anlaşmalar, uluslararası uygulamalar ve uluslararası tavsiyeler dahil olmak üzere geçerli norm belgelerinin incelenmesi;
  • sunulan eğitim belgelerini düzenleyen ülkede geçerli akademik giriş şartlarının incelenmesi.

Burada genel olarak kabul edilen uluslararası prensip, Rusya'da benzer belgeleri sunan adayların ilgili eğitim kurumuna girme hakları ile yabancı adayların akademik haklarının aynı yada birçok açıdan aynı olmasıdır.

Genel uluslararası uygulamaya göre ayrıca, adaylara eğitim belgesini düzenleyen ülkede verilen akademik haklardan fazla akademik hakkın tanınmamasıdır.

İkincisi. Talep edilen eğitim belgeleri, Rusya'da geçerli resmi belgelere göre seçilmiştir.

İbraz edilmesi gereken belgelerin değerlendirilmesinde üçüncü husus, sözkonusu ülkelerde mevcut üniversite öncesi eğitim sistemlerinin analizidir.

Akademik giriş şartları, ilgili eğitim belgelerinin ibraz edilmesi şartı dışında, asgari yada ortalama puan şartlarını, iki yada fazla belgenin ibraz edilmesi, katılınabilecek eğitim programlarının sınırlı tutulması gibi şartları da içerebilir. Her somut durumda öğrenciyi kabul eden tarafın, geçerli norm belgelerine göre ve eğitim belgesini düzenleyen ülkede bu belege sahibi kişilere tanınan akademik haklara göre hareket etmesi tavsiye edilir.

Norm belgeleri olarak belirtilen belgeler, her şeyden önce ilgili belgeyi düzenleyen ülke ile Rusya arasındaki uluslararası anlaşma ("Eğitimde Denklik Anlaşmaları" konulu bölüm) anlamına gelir.

Böylece, Rusya Federasyonu'nun "Eğitim Hakkında" adlı kanununun maddelerine bakılır. Sözkonusu kanuna göre üniversite ve yüksek meslek lisesine, lise diploması yada benzer seviye kurum diplması sahibi kişiler girebilir; orta okul (temel eğitim) diploması sahibi kişiler ancak meslek lisesi programlarında okuyabilir. Bunun yanısıra, Rusya eğitim programlarının çoğu, lise (tam genel eğitim) bazında gerçekleştirilir.

 

 

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Rusya'nın üniversite ve mesleki liselerine giren yabancılardan talep edilen bilgi ve beceri seviyesi</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.