gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31


FAQ

Yazıcı versiyonu

Hazırlık fakültesi nedir, ne için gerekiyor?
Hazırlık fakültesi 1 akademik yılı (7-10 ay) devam eden özel eğtim programıdır. Hazırlık fakültesinde öğrenciler Rus dilini öğrenir ve diğer özel dersleri takip ederler. Ders seçimi gelecek uzamnlığa bağlıdır (matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar bilimleri, coğrafya, tarih ve edebiyat). Hazırlık fakültesini bitirdikten sonra öğrenciler sınavlara katılırlar. Öğrenci sınavları başarıyla tamamlaması durumunda her hangi Rus üniversiteye sınavsız geçiş hakkını verecek olan hazırlama fakültesini bitirme Sertifikasını alır.

Fakat öğrenci İngiliz veya Fransız dillerinde (yalnız tıbbi uzmanlıklar için) öğrenimi seçmesi durumunda hazırlık fakültesine girmesi gerek olmayacaktır, o direk seçtiği bölüme ilk öğretim yılı için sınavları verir. Hazırlık fakültesinin öğretim yılı her yıl 1 Ekim'den başlar. Bir grupta örgütlenme biçimine bağlı 6-8 öğrenci okur.

Hazırlık fakültesinde okumak zor mu?
Hazırlık fakültesinin programı her zamanki zorluk seviyesine sahiptir. Tüm dersleri takip eden, tüm pratik görevleri ve ödevleri yapan öğrenci genelde fakültede okuduğu zaman zorluk çekmezdir. Öğrenci hazırlık fakültesini bitirememesi durumunda gelecek öğretim yılında aynı veya diğer üniversitedeki hazırlık fakültesine tekrar girebilir. Fakat bu defa öğrenim için tekrar ödeme yapması gerek olacaktır.

Rusya'da eğitim almak için davetiye nasıl alabilirim?
Eğitim alma davetiye Rusya Federasyonu İç İşleri Bakanlığı'na bağlı pasaport vize departmanı tarafından hazırlanan resmi bir belgedir. O öğrencinin belli bir üniversiteye kabul edildiğini bildirir. Davetiyede öğrencinin pasaport bilgileri ve üniversitenin tam ismi yazılır. Bu belge vize alınması için (pasaporta işlenir) Rusya Elçiliği'ne ibraz edilir. Genelde İç İşleri Bakanlığı tarafından verilen davetiye 45 gün içinde hazırlanır. Bu davetiye verildiği tarihinden itibaren 90 gün içinde geçerli sayılır, davetiyenin geçerlilik süresi içinde vize başvurusu Rusya Elçiliği'ne sunulur.

Göç kartı nedir?
Göç kartı - öğrencinin Rusya Federasyonu'nun sınırlarından yasaya uyarak geçtiğini tespit eden bir belge. Davetiye ileride öğrencinin kayıt edilmesi için zorunlu olan bir belge olunca büyük önem taşır. Göç kartı olmaksızın Rusya Federasyonu'nda kayıt yapılmaz, yabanci öğrenci ise memleketine dönüştürülebilir. Göç kartı uçak (tren) personeli tarafından yol (uçuş) sırasında verilir. Ayrıca, göç kartı formu pasaport kontrolünden önce havaalanında veya öğrencinin diğer taşıma aracı kullanması halinde - Rusya Federasyonu'nun sınırı geçiş noktasında alınabilir. Kart öğrenci tarafından doldurması gereken birbiriyle aynı olan 2 kısımdan oluşur (A ve B). Doldurulmuş göç kartı sınır görevlisine (tranzit yolcular için - göç servisi görevlisine) sunulur, görevli bilgiler kontrol ederek, üzerine sınır geçiş tarihini yazarak tüm bilgiler elektronik veri tabanına kayıt eder. Kontrol noktasından çıktıktan önce sınır geçiş tarihini içeren göç kartının gereken kısmını alıp almadığınız kontrol edin. Göç kartı Rusya Federasyonu'nun sınırlarından çıkacağınıza kadar yanında tutmanız çok önemldir.

Kayıt (damga işlemi) nedir?
Kayıt yabanci öğrenciye kayıdın geçerlilik süresinde Rusya Federasyonu'nun sınırları içinde yasal olarak kalmasına hak verir. Genelde kayıdın geçerlilik süresi bir yıldır. Kayıdı her yıl geçerlilik süresinin biteceği tarihine kadar 2-3 hafta kaldığında uzatması gerekir.
Öğrenci üniversiteye geldiğinde 3 gün içinde (geliş günü dahil) kayıt yapılması için gereken evraklar sunar. Kayıt 10-15 gün içinde yapılır. İlgili daireye öğrencinin pasaportu orjinali sunulur. Kayıt damgası göç kartına konulur. Bunun dışında içinde öğrencinin kalacağı öğrenci yurdu adresi yazılır. Pasaport ve vize kayıt işlemleri için pasaportun en az 2 yıl geçerlilik süresine sahip olması gerek. Öğrenme amacıyla Rusya'ya gitmekten önce pasaportun yenilenmesini tavsiye edilir.

Öğrencinin ne kadar bagaj getirilmesine izin verilir?
Öğrencinin yanında getireceği bagajın toplam ağırlığının limiti yoksa havayolları yanınızda 20-25kg ağırlıkta olan bagaj ücretsiz olarak getirmenize izin vermelerini bilmeniz gerek. Bu limiti aşan ağırlığın her kilosu için ayrı olarak havayolunun tarifelerine göre ödeme yapılır, bu da çok pahalı olabilir. Bu nedenle yanınızda sadece en çok gereken yani size göre Rusya'da zaten alınmaz olan eşya getirmeniz tavsiye edilir. Bunun dışındakiler gelince alınır. Yanınızda sıcak tutacak giysiler, mont, ayakkabı, şapka, eldiven, eşarp v.s., kişisel hijyen eşyalar getirmeniz tavsiye edilir. Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilecek gezi için hafif bir ceket, kot pantolon, çorap, spor ayakkabı alabilirsiniz. Kasım-Aralık aylarında ise çok sıcak cekete, kazağa, sıcak pantolona, bota, kalın şapkaya ve eldivene ihtiyacınız olacaktır.

Rusya'daki üniversitelerde tatiller ne zaman başlar?
Hazırlık fakültesinde öğretim programı dönemlere ayrılmamaktadır, bu nedenle kış tatili öngörülmemektedir. Ocak ayının sonunda testeleri başarılı yazan öğrenciler bir hafta cıvarında dinlenebilirler. Başarılı olmayan öğrenciler testlerini yeniden yazmaya çalışırlar. Yaz tatili 2 ay, 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar devam eder.

Yükseköğretim programlarında (6 yıl) kış tatili 2 hafta (Ocak ayının son haftası - Şubat'ın ilk haftası) devam eder. Yaz tatili ise hazırlık fakültesindedeki ile aynı - her yıl 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar devam eder.

Yabanci öğrencinin çıkış vizesi varsa Rusya'dan ne zaman çıkması gerekir?
Yabanci öğrenci çıkış vizesini alırsa vize aldığı günden itibaren on beş gün içinde Rusya'dan çıkması gerekir. Çıkış tarihi ertelenmesi durumunda öğrenciye karşı para cezaları, tutuklama, deporte etme gibi tedbirler uygulanabilir. Deporte etme kararı ilgili mahkeme tarafından verilir. Yabanci vatandaşının deporte edilmesi durumunda ona bundan sonraki 5 yıl süresinde Rusya'ya giriş izni verilmezdir. Göç servisinin taleplerine uymanızı tavsiye ederiz.

Öğrenirken çalışabilir miyim?
Rusya'daki eğitim toplam olarak dünyada en kaliteli ve temel eğitimlerden biri olarak kabul edilir. Öğrencinin hem genel teoretik bilgilerine hem de geniş pratik becerilerine önem verilir. Bu da öğrencilerin yüksek maaşlı iş bulmasına ve üniversite hemen bitirdikten sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanmasına imkan verir.

Rusya üniversitelerinin öğrencileri tüm derslere girmeleri gerekiyor, çünkü sadece derslerde alınan bilgiler öğrencilere iyi ve bilgili uzman olmaya imkan verir.

Böylece öğrenci yalnız derslerden sonra veya tatil günlerinde çalışabilir. Önce, yeni ülke ile tanışmanız, Rus dilini öğrenmeniz gerek olacaktır. Sizin başarılı olmanız ve tüm gereken dersleri takip etmeniz durumunda üçüncü öğretim yılı öğrenci olacağınız zaman ancak işe başlayabileceksiniz.

Rusya üniversitesine girmesi için yabanci öğrenci tarafından sunulması gereken evraklar:
Ortaöğretim bitirme sertifikasının orjinali ile birlikte başvuru yapanın gördüğü dersler listesini ve aldığı notları içeren öğrenci durum belgesi (transkript). Sertifika ve transkript gereken şekilde yasallaştırılır:

- Dışişleri Bakanlığının/orta dereceli okulu bitirme sertifikasını veren Eğitim Bakanlığının mühürü, - aynı ülkede bulunan Rusya Elçiliği'nin mühürü.

Rusya'ya gelince yabancı öğrencinin:
- ilgili merciler tarafından mühürlenmiş olan Ortaöğretim bitirme sertifikasının ve transkriptin noter tasdikli tercümesini yapması,
- ilgili merciler tarafından mühürlenmiş olan Ortaöğretim bitirme sertifikasının ve transkriptin noter tasdikli 2 kopyası yapması gerekir.
Üniversiteye girmesi için öğrenci öğrenci vizesine ve pasaporta, ilgili merciler tarafından mühürlenmiş olan Ortaöğretim bitirme sertifikasına ve transkripte (yükarıda yazıldığı gibi), göç kartına (pasaport kontrolünden önce verilir), sağlık durum belgesine, HIV/AIDS yoktur belgesine sahip olmalı ve 12 tane 3x4cm ölçülüğünde siyah-beyaz mat foto sunmalıdır.

İlk öğretim yılında öğrenci Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim bitirme sertifikasını onaylama prosedüründen geçmesi ve Denklik Belgesini elde etmesi lazim. Denklik belgesi elde etmesi için öğrenci kendisi veya Rusya şehirlerinde çalışan özel bürolar aracılığıyla Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na gereken belge listesini sunar (ilgili merciler tarafından mühürlenmiş olan Ortaöğretim bitirme sertifikasının orjinali ve onun noter tasdikli tercümesi, ilgili merciler tarafından mühürlenmiş olan Ortaöğretim bitirme sertifikasının noter tasdikli 2 kopyası ve tercümesi). Bakanlık tarafından bu belgelerin incelenmesi ve Denklik belgesi vermesi için yeterli olacak süre 1 aydan 6 aya kadardır. Hizmet ücreti 100-120 Amerikan dollarıdır. Bu konuda tarafımızdan sunulan ve bu prosedürü başarlı olarak gerçekleştirmenize yardımcı olacak bilgileri bedava okuyabilirsiniz. Bu prosedür yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin Lizbon Sözleşmesini imzalayan ülkelerin çoğu için, 45 Avrupa ülkesi dahil, standarttır. Rusya bu Sözleşmesi 2003 yılında imzaladı.

Rusya üniversitelerine başvuru sunma süreleri
Rusya üniversitelerinde eğitim alma başvuruları her yıl 1 Mayıs'tan başlayarak 15 Ekim'e kadar kabul edilir. Yabanci öğrenciler için boş yer (kontenjan) oranı sınırlı olduğu için başvurularını birinci gönderen ve belgelerini hazırlayanlar üniversiteye girmek için en yüksek şanslara sahip olacaklar. Üniversite sunulan belgeleri inceledikten sonra başvuru yapana resmi olarak kabulunu gönderir (kontenjan rezervasyonu yapar). Bundan sonra öğrenci Rusya'da eğitim alma resmi davetiye elde etmek için butün uyarılarına, eğitim belgelerine ilişkin taleplere ve çıkış süresine uymak zorundadır. Bundan sonra Rusya Federasyonu Federal Göç Bürosu Departmanı 30 ile 60 gün süresinde yabanci öğrenciye resmi davetiye mekrubunu gönderir.

Rusya üniversitelerinde öğretim ücreti ödeme süreleri
Başvuru yapanlar ilk öğretim yılı ücretinin, öğrenci yurdu ücretinin, sağlık ve hayat sigortası ücretinin yüzde 100'ünü ödemelidir. Finans yükümlülükleri veya ödeme süreleri öğrenci tarafından yerine getirilmemesi durumda başvuru yapan seçtiği üniversiteye davet edilmezdir. Öğretim ücreti tamamen karşılanmaması ülkemizin elçiliğinde vize işleminde problemler yaratır. Bundan sonraki 2-6 yıl içinde öğrenci öğretim ücretini, öğrenci yurdu ücretini, sağlık ve hayat sigortası ücretini cari yılın 1 Eylül'e kadar, yani belli bir öğretim yılının başlangıcına kadar ödemelidir. 2-6ci öğretim yılları için (ama birinci değil!) öğretim ücretini iki aşamada ödenmesine izin verilir: öğretim yılı ücretinin yüzde 70'i birinci dönemde (1 Eylül'e kadar), ve yüzde 30'u ikinci dönemde (1 Şubat'a kadar) ödenir. Ödeme süreleri ihlal edilmesi durumda öğrencinin derslere girmesine izin verilmez ve üniversiteden çıkarılır. Sonucunda, öğrencinin Rusya Federasyonu'daki kayıdının süresi uzatılmayacaktır, bu sebebinden o 350 Amerikan dolları cezası ödemek zorunda kalır ve mahkeme kararıyla Rusya'dan deporte edilir. Öğretim ücretini vaktinde ödemek ve Rusya Federasyonu'daki resmi kayıdını vaktinde yenilemek çok önemldir, aksi takdirde problemler çıkar ve öğrenci yasama ve yürütme organlarına itiraz etmek zorunda kalır. Rusya Federasyonu'nda yapılan tüm ödemeler, öğretim ücreti dahil, Rus rublesinde gerçekleştirilir - Rusya Federasyonu'nun para birimidir. Mevzuata göre öğretim ücreti sözleşmede temel para biriminde veya Rus rublesinde yazılır. Temel para birimleri değişik üniversitelerde farklıdır, böylece bir temel para birimi:

- Rusya Federasyonu'nun Merkez Bankası tarafından ödeme gününe göre tespit edilen döviz kuru ile değerlendirilen bir Euro'ya:
- Rusya Federasyonu'nun Merkez Bankası tarafından ödeme gününe göre tespit edilen döviz kuru ile değerlendirilen bir Amerikan doları'na,
- üniversite tarafından tespit edilen Rus rüblesinde bir tutara eşit olabilir.

Değişik üniversitelerde öğretim ücretinin farklı ödeme şekilleri uygulanabilir, öğrenci tercih ettiği dövizi baştan bildirmelidir. Ödeme öğrencinin uyruklu olduğu ülkesinde de banka transferi şeklinde Amerikan dolarında veya Euro'da yapılabilir.

Öğrenci Rusya'ya gelince bundan sonraki banka işlemleri için her hangi Rusya bankasında Rusya'daki kayıdıyla pasaportunu kullanarak banka hesabını açtırabilir. Öğretim ücreti seyrek olarak ama değişebilir, çünkü üniversite enflasyondaki yükselişin, Rus rublesine çevirilmesi zamanında Amerikan dolarının veya Euro'nun kuru düşüşünün, enerji kaynaklarının dünya fiyatlarının değişiminin ve diğer zorlayıcı sebeplerin sorumlusu değildir.

Sağlık ve hayat sigortası
Sağlık ve hayat sigortası Rusya Federasyonu'na eğitim almaya gelen her yabanci vatandaşı için mecburidir. Sağlık ve hayat sigortasının ücreti 105 dolardan 250 dolara kadar olabilir ve seçilen sigorta programına bağlıdır. Sigorta şirketinin ve Acil yardım telefon numaraları öğrenci tarafından her zaman yanında taşınması gerek olacak sigorta poliçesi üzerinde yazılır. Tüm üniversiteler acil yardım ve genel tıbbi bakım odalarına sahiptir.

Konaklama ve yemek
Tüm Rus ve yabanci öğrenciler öğrenci yurtlarında, 2-3 kişilik odalarında kalırlar, bu durum Rusya Federasyonu'nun sağlık şartlarına ve standartlarına uyar. Odalarda gereken mobilya ve yatak takımı mevcuttur. Öğrenci tabak, elektrik cihazlar v.s. kişisel eşya kendi isteğine göre ve kendi parasıyla alabilir.

Kışın öğrenci yurtlarının tüm odaları ısıtılır. Odalar içi ısı derecesi genelde + 22.

Tüm öğrenci yurtlarında kafeler, antreman salonları, öğrenci odaları, çamaşırhaneler, uzun mesafe aramaları için telefon kulübeleri, sağlık ve İnternet merkezleri var.

Öğrenci yurdunun her katında soğuk ve sıcak su sistemine sahip olan tuvalet ve duş odaları var. Birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak Rusya öğrenci yurdunun her katında mutfak var, orada kendi isteğine göre yemek pişerebilrisiniz. Burada sınıf arkadaşları ve dostları ulusal sofralı (Avrupa, Arap, Asya, Afrika veya Latin Amerika) akşam yemeğine davet etme geleneği var. Mağazalarda ve süpermarketlerde bulabileceğiniz tüm dünyadan getirilen yemekler yabancıların alıştıkları yemekleri seçmelerine imkan verir. Öğrenciler yemek pişirmeyi öğrenme şansı alırlar. Öğrenciler odalarındaki temizlikten sorumludur. Öğrenci yurdunun temizlik personeli ancak ortak kullanım yerlerinde (koridorlarda, hollerde, mutfaklarda, duş ve tuvalet odalarında) temizlik yaparlar.

Öğretim süresinde öğrenci kullanımına verilen üniversite mülkiyetinin bozulduğunda veya kaybedildiğinde öğrenci şahsi sorumluluğunu taşıyacaktır.
Öğrenci yurdun çevresini temiz ve düzenli tutmalı, kendi komşularının ilgilerine saygı göstermelidir. Gece vaktinde sessiz olmalıdır. Öğrenciler refahlılığına, uyrukluğuna, milliyetine, sosyal durumuna ve gelir oranına bakmaksızın öğrenci yurdunda büyük çok uluslu aile gibi yaşar.

Ortalama konaklama ücreti şehre ve üniversiteye göre ayda 30 ile 60 Amerikan doları arası değişebilir.

İlk olarak Rusya'ya gelen öğrenci onunla birlikte aynı odada yaşayacak kişi kim olacağını önceden bilmiyor. Fakat, komşusu başka ülke vatandaşı olması halde Rus dili praktiği için iyi bir şans olacaktır. Aynı anda boş odalar mevcut olursa öğrenci yurdu müdürlüğü öğrenci başvurusunu göz önüne alabilir ve başka odada yer verebilir veya tek başına bile yerleştirebilir (fakat ayrı bir oda için ilave yatak ücreti alınır).

Konaklama ücreti enerji kaynaklarının (doğal gaz, sıcak ve soğuk su, elektrik) fiyatlarının yükselişi nedeniyle değişebilir. Bu değişmelerin sebebi üniversite değil, küresel enerji piyasasında ve ülkenin ekonomik koşullarında değişmelerdir. Rusya dünyaya enerji kaynaklarını tedarik eden lider devletlerinden biridir. O doğal kaynaklarının en büyük oranına sahip, bu nedenle konaklama ücretinde meydana gelebilen değişmeler genelde önemsizdir.

Rusya'ya ilk defa gelen öğrenci giyim, mutfak eşyaları, elektrikli ekipmanlar v.s. eşyalar almak için aşağı yukarı 500 Amerikan doları yanında getirmelidir.

Yemek için aylık harcamalar 120-150 Amerikan doları cıvarındadır, Moskova hariç, çünkü orada yemek için ayda en az 200 Amerikan doları harcanır. Öğrenciler pahalı olmayan öğrenci kafelerinde yiyebilirler veya yurttaki mutfakta yemek pişirebilirler.

Güvenlik

Rusya'da sosyal güvenlik Devlet Güvenlik Kurulu tarafından, kamu düzeni ise 'militsiya' (polis) tarafından sağlanır. Polis ülkede hem Rusya vatandaşlarının hem de yabanci uyrukluların emniyeti üzerinden sorumlu olmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin emniyetine özel bir önem verilir. Üniversitelerin tüm binaları ve öğrenci yurtları iç güvenlik departmanları ve profesyonel güvenlik görevlileri tarafından korunur.

Rusya'daki tüm üniversitelere girişi güvenlik servisi tarafından korunur. Üniversiteye veya öğrenci yurduna istediği zaman girmesi için geçiş belgesini göstermek gerekir. Öğrenciler üniversiteye girdiği zaman geçiş belgelerini alırlar. Üniversiteye giriş sabah saat 6'dan akşam saat 12'ye kadar açıktır. Öğrencilere gelen misafirlerin akşam saat 4'ten 11'e kadar girmelerine izin verilir. Onlar kimliğini tespit eden belgesini göstermelidir. Bu kurallar tüm Rusya'da aynı şekilde uygulanır.

Yabancı uyruklular Rusya Federasyonu'nda kaldığı zaman daima yanına pasaportunu ve göç kartını almalıdır. Öğrenciler her hangi diğer dünya ülkesinde gibi Rusya'nın yasalarına uymalı, geleneklerine ve göreneklerine saygı göstermeli, kişisel emniyet kurallarını yerine getirmelidir.

Yabancı uyruklular Rusya Federasyonu sınırları içinde tarafından yerine getirdikleri eylemler üzerinden Rusya vatandaşları gibi aynı cezai veya idari sorumluluğu taşırlar. Üniversite'den özel olarak seçilmiş yetkili görevli yeni gelen öğrencileri karşılar ve Rusya'daki hayatı düzenleyen genel kurallarını, davranış standartlarını, hukuki sorumluluğunu ve emniyet tedbirlerini onlara açıklar.

Kişisel yardımına ihtiyacı duyan her kimse kritik durumlarda yardım verme görevini yapan 'militsiya' (polise) gelip yardım isteyebilir.

Kritik durumda kalmanız halde Rusya'nın her noktasından '01' ('militsiya', acil yardım, itfaye) telefon numarasını arayın. Arama ücretsizdir.
Öğrenci hangi sebepten üniversiteden çıkarılabilir?

  • kendi isteğine göre veya başka üniversiteye devredilmesi sebebinden
  • şehir polikliniğinden alınan sağlık durumu belgesine göre.
  • akademik başarısızlık nedeniyle

Akademik başarısızlığa uğramış öğrenciler, yani:

  • birkaç ders sınavını geçmediği
  • akademik boçlarını vaktinde kapatamadığı
  • sertifikasyon komisyonu'nun ders sınavını ikinci defa geçemediği
  • disiplin ve iç düzenlemelere aykırı davrandığı
  • cinayet işlediğinde suçlu sayıldığı
  • eğitim alma sözleşmesinde söz konusu olan yükümlülüklerini yerine getiremediği için üniversiteden çıkarılır.

Öğrenci üniversiteye yeniden kayıt hakkını kazanabilir mı?
Öğrenci üniversiteden kendi isteğine göre veya geçerli bir neden dolayı ayrılması halinde ayrıldığı tarihten itibaren birkaç yıl içinde (kontenjan varsa tabi) üniversiteye yeniden kayıt hakkını önceki eğitim alma sistemiyle (ücretli veya ücretsiz) kazanabilir.

Üniversiteden izinli ayrılma hangi durumlarda alınabilir?
- sağlık durumuna bağlı (uzun hastalık - 2 aydan fazla devam eden) etkisinde meydana gelen çalışma gücü yitirilmesi veya sık tekrarlayan hastalıklar nedeniyle tedavi ihtiyacının olması).

İlgili polikliniğin sağlık durumu raporu gerek.
İstisna durumlar:
doğal afetler;
zor aile koşulları (örneğin hasta olan bir aile üyesi için bakım gerekir).

Yabanci uyruklu öğrenci vize kayıdını yaptırmalı mı?
Rusya'ya geldiğinizde 72 saat içinde vize kayıdını yaptırmalısınız. Üniversite (uluslararası departmanı) bunun sorumluluğunu taşır. Sizin üniversitenin uluslararası departmanına pasaportunuzu, vize ve 2 fotonuzu getirmeniz gerekiyor.

Yabancı uyruklu öğrenci ne kadar para yanında getirmeli?
Yemek ve gıda ürünleri büyük şehirlere göre küçük şehirlerde genelde daha ucuzdur.
Olağan kantindeki veya kafeteryadaki öğle yemeği için iki-üç dolar yeterdir. Diğer hizmetler için de para ihtiyacınız çıkabilir mesela, geziler, hediyelik eşya, hediye v.s. Paranızı tassaruf edebilirsiniz, evine bile Rus hediyeleri ile dolu bavul ile dönebilirsiniz. Genelde kullanılan kredi kartları (VISA, MC, AMEX, DinersClub v.s.) büyük Rusya şehirlerinde her hangi mağzada, lokantada, barda ve külüpte geçerlidir.

Nerede döviz bozdurabilirim?
Birçok döviz bürosu var, fakat prosedür için pasaportunuzu veya kimliğinizi göstermenizi rica ederler. Hukuki problemler ve zorluklar yaşamamak için sokakta rasgele insanlardan döviz bozdurmayınız, son on yıl içinde dövizin çeşitli şekilleri kullanımından dolayı siz kolayca aldatılmış olabilirsiniz.

Yabanci uyruklu öğrencinin ana-babası ona nasıl para gönderebilirler?
Yabanci uyruklu öğrencinin ana-babası öğrencinin Rusya'daki banka hesabına telgraf havalesini yaparak ona para gönderebilirler. Genelde bu 10-15 gün alır. Öğrenciye kayıt hemen yaptıktan sonra banka hesabını açtırması tavsiye edilir. Banka hesabının açılması için hesaba yalnız 5 Amerikan dolar yattırılması yeterlidir.

Kimlik evrakları her zaman mı yanımda olması gerek?
Kimlik evraklarını her zaman yanınızda taşınmanızı tavsiye ederiz. Döviz bozdurulması, trene bilet alınması, hotelde yer ayarlanması için ve diğer durumlarda pasaportunuzu ve vizenizi göstermelisiniz.

Problemler çıktığında kime gitmeliyim?
Uluslararası departmanına arayabilirsiniz veya şahsen de gelebilirsiniz. Ayrıca, üniversitenin ve öğretmenlerin telefon numara listesi geldiğinizde size veriliecektir. Lütfen, onu rahat rahat kullanın.

Öğrenci hasta olunca ne olacak?
İlk önce size yardım edebilecek olan uluslararası departmanına aramanız gerek olacaktır. Ancak ücretsiz tıbbi tedavi yalnız sağlık sigortasının sahibine verilir. Aksi takdirde tıbbi hizmetleri için para ödeyeceksiniz.

Başka ülkeye yüksek olmayan ücretle nasıl arayabilirim?
En ekonomik variant - her şehirde bulunan 'kamu telefon servisi'ni kullanmaktır. Genelde bu servis posta ofislerinde verilir. Posta ofisinde telefon kartını da alabilirsiniz. Bu kart şehir içinde bulunan her hangi ücretli telefon kulübesinde kullanılabilir.

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.