gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Rus vizesinin alınması ve uzatılması düzeni

Rusya Federasyonu'na gelmek için yabancıların kimliğini gösteren ve Rusya tarafından kimlik belegesi olarak kabul edilen belgeyi ve uluslararası anlaşmada başka düzen öngörülmediği sürece vizeyi ibraz etmeleri gerekir.

Rus vizesinin alınması, süresinin uzatılması, vizenin kaybı durumunda yenilenmesi, vizenin iptal edilmesi ile ilgili şartlar, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 9 haziran 2003 tarih ve 335 sayılı Kararnamesi (Rusya Federasyonu Hükümeti'nin "Rusya vizesinin alınması, süresinin uzatılması, vizenin kaybı durumunda yenilenmesi, vizenin iptal edilmesi ile ilgili şartlar" konulu 27 Şubat 2010 tarih ve 98 sayılı kararname) ile belirlenmiştir.

Vizenin alınması için yabancı vatandaşlar, ülkelerinde bulunan Rusya Federasyonu'nun büyükelçiliğine yada konsolosluğuna bizzat yada yetkili temsilcisi üzerinden müracaat ederler ve aşağıdaki belgeleri ibraz ederler,

  • kimliğini gösteren ve Rusya tarafından kimlik belegesi olarak kabul edilen belge;
  • 1 fotoğraflı doldurulmuş vize formu;
  • 3x4 cm büyüklüğünde 1 adet fotoğraf;
  • Rusya ile ülkesi arasındaki uluslararası anlaşmada başka şartlar öngörülmediği sürece sağlık sigorta poliçesi;
  • 3 aydan fazla süreli vizeyi talep eden yabancıların ayrıca HIV enfeksiyonlu olmadığına dair sağlık belgesini ibraz etmeleri gerekir;

Rus vizesi için alınacak vize harcı, karşılıklılık esasına göre belirlenir. AB ülkeleri vatandaşları için vize harcı 35 Avro'dur, acil vize harcı ise (en fazla 3 günde verilir) iki katıdır.

Vizeyi almak için Rusya Federasyonu'na giriş davetiye mektubu gerekir. Davetiye, Rusya Federal Göç makamı'nda düzenlenir. Davetiyeyi almak için müracaat, yerel yönetim makamları, tüzel kişiler (firmalar), RF vatandaşları yada RF'de yaşayan yabancılar ve vatansızlar tarafından yapılabilir.

Rusya Federal Göç Makamı'nın düzenlediği davetiyelere göre aşığıdaki olağan vizeler alınabilir.

  • özel;
  • iş vizesi;
  • insani yardım amaçlı;
  • eğitim amaçlı;
  • çalışma vizesi.

Giriş/çıkış sayısı açısından vizeler tek giriş, çift giriş ve çok girişli olabilir.

Rusya federasyonu'na giriş izni olan yabancı vatandaşlara ülkede geçici ikamet için bölgesel federal göç kurumunun kararına istinaden Rusya büyükelçiliği yada konsolosluğu tarafından 4 aylık geçici ikamet eden kişi vizesi verilir. Bu vize sahibi kişilerin ikamet adreslerinde göç kurumunda kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda kişiye, geçici ikamet süresi ile aynı süre geçerli çoklu vize verilir.
Rusya Federasyonu'nda geçici olarak bulunma sırasında geçici ikamet iznini alan kişilere, bölgesel göç kurumunca geçici ikamet süresi ile aynı süre geçerli çoklu vize verilir.

Bilinmesi gereken husus. Yabancı vatandaşın RF'na fiili giriş amacının, kendisine verilen vize amacına uyması gerekir.

Yabancı vatandaşlar, Rusya Federasyonu'na girerken göç formunu doldur, bu forma vizesinde yer alan bilgileri yazar, RF'daki adresine ulaştığında da göç kaydının yapılması için gereken belgeleri kabul eden tarafa sunar.

Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu'nda bulunma süresi, kendisine verilen vizenin süresi ile sınırlıdır.

İzin verilen süre dolduğunda yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu dışına çıkması gerekir. Vizenin uzatılması için süre bitiminden önce ilgili göç kurumuna müracaat edilmesi gerekir.

Rusya Federasyonu'na çoklu iş vizesi yada yıllık çoklu insani yardım vizesi ile giren yabancı vatandaşlar ülkede, her 180 gün içinde toplam en fazla 90 gün bulunabilirler.


Yabancı vatandaşın RF dışına çıkması gerektiğinde vize uzatılması, ülkenin sınır bölgesi sınırlarında bulunan RF Dışişleri Bakanlığı bölümlerince (devlet sınır kontrol noktaları dahil) yada sınır makamınca yapılır. Bu şekilde vize, en fazla 3 günlük uzatılır.

Tüm diğer durumlarda standart vizenin uzatılması, Federal Göç Kurumu yada bölgesel şubelerinin yetkisindedir.

Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu'nda her 180 gün içinde toplam en fazla 90 gün bulunması halinde vize 10 güne kadar uzatılabilir.

İnsani hususlarla ilgili olan durumlarda (acil tedavi, RF'de yaşayan yakının ağır hastalığı yada vefatı) mevcut vize, oluşan durumun bitmesi ve yabancı vatandaşın RF'den çıkması için gerekli süre kadar uzatılır (durumu gösteren belgelerin ibraz edilmesi şartıyla ).

Mücbir sebepler durumunda (olağanüstü ve mevcut şartlarda önlenemeyen durumlarda) ve doğal afet durumunda vize yine Rusya Federasyonu'ndan çıkış için gerekli süre kadar uzatılabilir.

Vize, yukarıda sıralanan devlet makamları tarafından yabancının kayıtlı olduğu adreste yada fiilen ikamet ettiği adreste yada RF devlet sınırı noktalarında, yabancının yazılı dilekçesi ile onu davet eden kurum yada gerçek kişinin yazılı talebi ve vizenin uzatılması için gerekçe olan belgeler sunularak uzatılır.

Rusya Federasyonu'nda yıllık çoklu çalışma vizesi yada öğrenci vizesine istinaden bulunan yabancı vatandaşlar, ülkede vize süresince kalabilirler.

Vizenin uzatılması için gerekçesi olan yabancı vatandaş, vize süresi bitmeden bölgesel federal göç kurumuna yazılı dilekçe ile bizzat müracaat eder, dilekçe ile beraber kimliğini, ikamet yerine geldiğine dair kuponu, kendisini davet eden kurum yada gerçek kişinin yazılı talebini, 3x4 büyüklüğünde 2 adet fotoğraf ve devlet harcının ödendiğine dair makbuzu ibraz eder.

Vize uzatılması için devlet harcı, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nda belirlenmiş olup vizenin giriş sayısına göre 300 ile 400 ruble civarındadır. Uluslararası anlaşmalara göre karşılıklık esası göz önünde bulundurularak bazı ülkelerin vatandaşları, vize uzatılması harcından muaftır. Halihazırda bu kural, AB ülkeleri vatandaşları için geçerlidir.

Vize uzatılması müracaatı en fazla 20 gün içinde değerlendirilir.

Vize süresi bittiğinde RF dışına çıkmayan yada vizenin uzatılması için müracaat etmemiş yabancı vatandaşlar, idari cezaya (2000 ile 5000 ruble tutarındaki para cezası) tabi tutulabilir yada RF'na 5 yıllık giriş yasağı kararı alınarak sınırdışı edilebilirler.

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Rus vizesinin alınması ve uzatılması düzeni</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.