gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
    1 2 3 4 5
6 7 8 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


Bir asır yaşa bir asır oku

13.12.2013 10:05

Bugünkü dersimizde Rusça'daki okuma-öğrenme ile ilgili fiiller üzerinde duracağız. Bu fiiller farklı anlam taşımakla beraber farklı şekilde kullanılır.

İlk olarak aşağıdaki fiillere bakın ve onları inceleyin:

учи́ться [uçít'sa] - okumak

занима́ться [zanimát'sa] - ders çalışmak

учи́ть [uçít'] - öğrenmek, ezberlemek, öğretmek

изуча́ть [izuçát'] - okumak, incelemek

 

I. 'Учи́ться' ve 'занима́ться' fiilleri

Önce fiillerin çekimlerine bakın:

Şahıs Zamiri 

учи́ться

[uçít'sa] 

занима́ться

[zanimátsa]

я учу́сь [uçús'занима́юсь [zanimáyus']
ты у́чишься [úçişsaзанима́ешься [zanimáyişsya]
он, она у́чится [úçitsaзанима́ется [zanimáyitsa]
мы у́чимся [úçims'a]занима́емся [zanimáyimsa]
вы у́читесь [úçitis'занима́етесь [zanimáyitis']
они у́чатся [úçatsaзанима́ются [zanimáyutsa]

 

Bu iki fiil, dönüşlü olduğu için, ondan sonra sadece yern belirlenmesi gelebilir. Örneğin:

учи́ться - okumak:

- в шко́ле [fşkóli] - okulda

- в университе́те [v universitéti] - üniversitede

- в институ́те [v institúti] - enstitüde

занима́ться - ders çalışmak:

- до́ма [dóma] - evde

- в библиоте́ке [v bibliatéki] - kütüphanede

 

II. 'Учи́ть' ve 'изуча́ть' fiilleri

Önce fiillerin çekimlerine bakın:

Şahıs Zamiri 

учи́ть

[uçít'

изуча́ть

[izuçát']

я учу́ [uçúизуча́ю [izuçáyu]
ты у́чишь [úçişизуча́ешь [izuçáyiş]
он, она у́чит [úçitизуча́ет [izuçáyit]
мы у́чим [úçimизуча́ем [izuçáyim]
вы у́чите [úçitiизуча́ете [izuçáyiti]
они у́чат [úçatизуча́ют [izuçáyut]

 

'Учи́ть' ve 'изуча́ть' fiillerinden sonra isimler gelebilir, bu isimler -I Halinde kullanılır:

учи́ть кого́-что? - Kimi öğretmek? Ne öğrenmek?

- учи́ть ру́сский язы́к - Rusça öğrenmek

- учи́ть но́вые слова́ - yeni kelimeleri ezberlemek

- учи́ть дете́й (ру́сскому языку́) - çocuklara (Rusça) öğretmek; çocuklara (Rusça) ders vermek

изуча́ть что? - Ne okumak? Ne incelemek?

- изуча́ть матема́тику - matematik öğrenmek

- изуча́ть ру́сский язы́к - Rusça öğrenmek

- изуча́ть докуме́нты - belgeleri incelemek

 

Şimdi örneklere bakın:

1.

- Приближа́ется се́ссия, опя́ть на́до мно́го всего́ учи́ть. - Sınavlar yaklaşıyor, yine çalışacak/öğrenecek çok şey var.

- Как говори́тся, век живи́ - век учи́сь! - Ne demişler, bir asır yaşa, bir asır oku!

2.

- Вы у́читесь и́ли рабо́таете? - Okuyor musunuz çalışıyor musunuz?

- Я учу́сь. - Okuyorum.

3.

- Где ты у́чишься? - Nerede okuyorsun?

- Я учу́сь в университе́те. - Üniversitede okuyorum.

4.

- Что он изуча́ет в университе́те? - Üniversitede ne okuyor?

- В университе́те он изуча́ет иностра́нные языки́. - Üniversitede yabancı dilleri okuyor.

5.

- По́сле ка́ждого уро́ка я снача́ла учу́ но́вые слова́. - Her dersten sonra ilk olarak yeni kelimeleri ezberliyorum.

6.

- Ты свобо́ден ве́чером? - Akşam müsait misin? (Eril)

- Нет, к сожале́нию. У меня́ экза́мен че́рез три дня, я до́лжен мно́го занима́ться. - Maalesef. Üç gün sonra sınavım var, çok (ders) çalışmalıyım.

7.

- Где вы обы́чно занима́етесь? До́ма и́ли в библиоте́ке? - Genelde nerede ders çalışıyorsunuz? Evde mi kütüphanede mi?

- Обы́чно мы занима́емся в библиоте́ке. - Genelde kütüphanede ders çalışıyoruz.

8.

- Она́ мно́го занима́ется? - Çok mu ders çalışıyor? (Dişil)

- Да, она́ занима́ется по три часа́ в день. - Evet, her gün üç saat ders çalışıyor.

9.

- Чем занима́ется твоя́ сестра́? - Kardeşin ne iş yapıyor?

- Она́ у́чит иностра́нных студе́нтов ру́сскому языку́. - Yabancı öğrencilere Rusça öğretiyor.

10.

- Чем занима́ешься? - Ne yapıyorsun? (Neyle uğraşıyorsun?)

- Изуча́ю докуме́нты. - Belgeleri inceliyorum.

 

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle...

http://turkish.ruvr.ru/2013_12_13/Vek-Jivi-Vek-Uchis/

Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesi’nde yer alan materyallerin kullanılması durumunda “Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi” kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.