gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 28 29 30 31


Rusya coğrafyası

Rusya jeolojik yapı ve yüzey şekilleri bakımından doğu ve batı olmak üzere iki ana kuşağa ayrılır. Bu iki kuşak arasındaki sınırı kabaca Yenisey Nehri çizer. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 40'ını kaplayan batıdaki kuşak görece alçak ovalardan ve platolardan oluşur. Doğudaki kuşak ise dağlıktır. Rusya coğrafi bakımdan bu iki ana kuşağın dışında altı alt bölgeye ayrılabilir: Kola-Karelya bölgesi, Rusya (Doğu Avrupa) Ovası, Ural Dağları, Batı Sibirya Ovası, Orta Sibirya Platosu, güneydeki ve doğudaki dağ kuşağı.

Ülkedeki coğrafi bölgelerin en küçüğü Kola-Karelya, Rusya'nın Avrupa'da kalan kesiminin kuzeybatısında, Finlandiya sınırı ile Beyaz Deniz arasında yer alır. Karelya alçak tepeler, bataklıklar ve göllerle kaplı alçak bir platodan oluşur. Benzer yüzey şekillerine sahip olan Kola Yarımadası da Hibini Dağları dışında oldukça alçaktır.

Dünyadaki en geniş düzlüklerden biri olan Rusya Ovası Ural Dağlarının batısından doğuya doğru yaklaşık 1.600 km, Kuzey Buz Denizinden Kafkaslar'a ve Hazar Denizine doğru da yaklaşık 2.400 km boyunca uzanır. Ortalama yüksekliği 170 m dolayındadır. Ovanın Moskova'nın kuzeyinde kalan kesimi buzul çökelleriyle kaplı düzlüklerden ve buzultaşı tepelerden oluşur. Moskova'nın güneyinde kalan kesiminde ise engebeli platolar ve geniş düzlükler uzanır.

Rusya Ovasının doğu sınırında başlayan Ural Dağları Kuzey Buz Denizi kıyılarından Kazakistan sınırına değin yaklaşık 2.000 km boyunca uzanır; Kuzey Buz Denizindeki Novaya Zemlya Takımadalarını kaplayan dağlar da Uralların uzantısıdır. Ural dağları en yüksek noktasına Narodnaya Dağında (1.894 m) ulaşır. Dağlarda ayrıca yüksekliği 900-1.500 m arasında değişen bir dizi dıruk vardır.

Urallar'ın batısında, ülkedeki en geniş coğrafi bölgeyi oluşturan Batı Sibirya Ovası uzanır. Aynı zamanda dünyanın en geniş kesintisiz düzlüklerinden biri olan Batı Sibirya Ovası Obi, İrtiş ve Yenisey ırmakları sular. Ovanın ortalama yüksekliği 100 m dolayındadır.

Yenisey ve Lena nehirleri arasında uzanan Orta Sibirya Platosunun ortalama yüksekliği 500-700 m arasında değişir. Platonun güney sınırını Baykal Gölü çevresindeki dağlar, kuzey sınırını da Batı Sibirya Ovasının bir uzantısı olan Kuzey Sibirya Ovası çizer.

Ülkenin güney ve doğusunda jeolojik açıdan birbirinden farklılıklar gösteren bir dizi dağ sistemi yükselir. Kazakistan ve Moğolistan sınırı boyunca uzanan Altay Dağlarının en yüksek noktası 4.506 m'dir. Altay Dağlarının doğusunda Tuva Havzasını çevreleyen Batı ve Doğu Sayan (sırasıyla 3.072 ve 2.990 m) dağları uzanır. Baykal Gölünün her iki yanında yer alan plato ve yükseltiler doğuda yerlerini Yablonovo ve Stanovoy sıradağlarına bırakır. Doğudaki Büyük Okyanus kıyılarına doğru 640 km boyunca uzanan Stanovoy Sıradağları Amur ve Lena ırmak sistemleri arasında su bölümü çizgisi oluşturur. Stanovoy Sıradağlarının doğu ucundan başlayan Cugcur Dağları kıyı boyunca kuzeye doğru uzanır. Sibirya'nın kuzeydoğu kesimini Çerski Sıradağlarıyla Verhoyansk ve Kolıma dağları engebelendirir. Bu dağların uzantıları Çukçi Yarımadasına kadar sokulur. Kamçatka Yarımadasını kaplayan Sredinni Sıradağlarında, başta Klyuçevskaya Yanardağı (4.750 m) olmak üzere bir dizi volkanik doruk yükselir. Sibirya'nın güneydoğusundaki dağların başlıcaları Badhalski Sıradağları (2.640 m) ve Sihote-Alin'dir (2.045 m). Sibirya anakarasından Tatar Boğazıyla ayrılan Sahalin Adasının kuzeyinde bir ova, güneyinde ise birbirine koşut uzanan iki dağ sırası yer alır.http://tr.wikipedia.org

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Rusya coğrafyası</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.