gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 28 29 30 31


Devlet Yapısı

Yazıcı versiyonu

Federal Yapı

Rusya Federasyonu Anayasasına göre Rusya Federasyonu, yönetim sistemi cumhuriyet olan demokratik federal hukuk devletidir. Rusya Federasyonu'nun , kanunlarda açıklanan resmi özelliklere sahip devlet sembolleri vardır.

Rusya Federasyonu'nun federal yapısının temelinde, bütünlük, tek devlet yönetim sistemi, RF merkezi devlet yönetim makamları ile RF Özerk devlet ve bölge yönetim makamlarının yetkilerinin ayrılması, RF'daki halkların eşitliği ve kimliklerinin tanınması yatar.

Rusya Federasyonu sınırları içinde her yerde resmi dil Rusça'dır.

Rusya Federasyonu, ülkede yaşayan tüm halklara kendi dillerini muhafaza etme, öğrenme ve geliştirme imkanlarını garanti eder.

İktidar

RF Devletinin başı, Devlet Başkanıdır. Devlet Başkanı, Anayasa garantörü ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı'dır. Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından 4 yıllık süre için seçilir.

Rusya'nın temsilci ve yasama organı, Federal Meclis-RF Parlamentosu'dur. Federal Meclis, Federasyon Konseyi ile Devlet Duması kanatlarından oluşur.

Rusyada'ki yürütme organı, RF Hükümeti'dir. RF Hükümeti görevlerini Hükümet Başkanı, yardımcıları ve federal bakanlar yürütür.

 

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">Devlet Yapısı</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.