gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Ana Sayfa Proje hakkında Site haritası Faydalı linkler Siteye giriş
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 28 29 30 31


BELGOROD DEVLET GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ

Eğitim, uluslararası konumu güçlendirme ve devletin gelişmesinde önemli bir faktördür. Kaliteli bir eğitim almak için büyük bir şansınız var! Enstitü size kültür ve sanat alanında başarılı ve yüksek nitelikli bir uzman olmanıza, becerilerinizi geliştirmenize ve onları ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Belgorod Devlet Güzel Sanatlar ve Kültür Enstitüsü - bu sizin okul geçmişinizi, gelecekte başarılı bir kariyer ile bağlayacak olan köprüdür. Belgorod Devlet Güzel Sanatlar ve Kültür Enstitüsü - bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Asıl amaç - öğrencilerin etnik ve kültürel eğitim modelinin türüne göre, temelinde bilimsel olarak geliştirilmiş ve sınanarak onaylanmış, sosyo-kültürel alanda yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmek: sanat okulu, kültür ve sanat koleji, kültür ve sanat enstitüsü, konservatuvar, yüksek lisans, müfredat plan ve programlarının devamlılığı ile örtüşen doktora öğrenimi.

Enstitü'nün yapısı dahilinde olanlar: 5 fakülte, 29 bölüm, doktora öğrenimi, sanat okulu, din eğitim merkezi, C.A. Degtyarev adına müzik koleji, mesleki yetkinleşme için yerel eğitim merkezi, sanat eğitimi için metodik yerel eğitim merkezi.

Uzmanların eğitim kalitesinin düzeyi büyük ölçüde yüksek öğretim kurumunun personel kadrosunun yapısına bağlıdır. Enstitü'de bulunan öğretmenlerin % 61'i sanat ve kültür alanında, onursal ünvana, bilim adamı dercesine ve ünvanına sahiptirler. Eğitim sürecinde 20 profesör, 30 bilim doktoru, 40 doçent ve 130 master, Rusya Federasyonu'nun 5 halk ve 5 emektar sanatçısı, Rusya Federasyonu'nun 4 emektar sanat adamı, Rusya Federasyonu'nun 30 emektar kültür işçisi, Rusya Federasyonu'nun 1 emektar yüksek öğretim görevlisi, Rusya Federasyonu'nun 1 emektar ressamı, Rusya Federasyonu ressamlar birliğinin 10 üyesi, Rusya Federasyonu mimarlar birliğinin 2 üyesi, Rusya Federasyonu tasarımcılar birliğinin 8 üyesi görev yapmaktadır.

Enstitü, kendi uzun yıllık tarihinin ardından bir eğitim kompleksi halini almıştır. Burada sanat ve kültür alanında yeninlikçi metotlar ve en son kazanımlar uygulanmaktadır. (BGİİK) bugün - kendi öğrencilerine çok düzeyli bir eğitim sağlayan, rekabet gücü olan, dinamik olarak gelişen bir yüksek öğretim kurumudur.

Enstitü, kendi öğrencilerine tam teşekküllü kişisel gelişim için geniş imkanlar sunuyor. Bilimle meşgul olabilir ve kendinizi eserlerinizle gösterebilirsiniz. Biz öğrenim ve boş vakitleriniz için rahat bir ortam sağlıyoruz: iki konser ve spor salonuna sahip konforlu bir öğrenci yurdu.

Bizim mezunlarımız, kültür alanları ve eğitim kurumlarının yöneticileridirler, bölge yönetiminde önemli mevkilerde çalışmakta ve sadece ülkemizde değil aynı zamanda yurt dışında tanınmış, yaratıcı ekipler kurmaktadırlar.

Sizin yaratıcı yeteneklerinizi ortaya çıkartacak, kendi gücünüze güveni ve size mutluluk getirecek yeni bilgilere doğru yol olsun!

Bizim sloganımız "Kültür biziz!". Ve o sizin sloganınız olsun!

EĞİTİM FALİYETLERİ

Belgorod Güzel Sanatlar ve Kültür Enstitü'sü aşağıdaki fakültelere ve hazırlık bölümlerine alım yapmaktadır:

SOSYO-KÜLTÜREL VE KÜTÜPHANE-ENFORMASYON FALİYETLERİ FAKÜLTESİ:

Yüksek mesleki eğitim: lisans düzeyi
071800.62 Sosyo-kültürel faaliyetler. Sosyo-kültürel faaliyetlerin yönetimi
100400.62 Turizm
071900.62 Kütüphane- enformasyon faaliyetleri:
Otomatikleştirilmiş kütüphane-enformasyon kaynaklarının teknolojisi.
Kütüphane-enformasyon faaliyetleri yönetimi.
Kullanıcılar için kütüphane-enformasyon desteği.
Enformasyon-analitik faliyetler.
035000.62 Yayıncılık işleri:
Kitap yayımcılığı

Yüksek mesleki eğitim: yüksek lisans düzeyi
071900.68 Kütüphane-enformasyon faliyetleri.
Program: "Kütüphane-enformasyon faaliyetlerinin yönetim teorisi ve metodolojisi"
050100.68 Pedagojik eğitim.
Program: "Kütüphane-pedagojik eğitim"
071800.68 Sosyo-kültürel faaliyetler.
Program: "Sosyo-kültürel faaliyetlerin yönetimi"
032400.68 Antropoloji ve Etnoloji

Orta mesleki eğitim
071901 Kütüphanecilik

MÜZİKAL YARATICILIK FAKÜLTESİ:

Yüksek mesleki eğitim: lisans düzeyi
Program: " Müzik eğitimi"
050100 Pedagojik eğitim
073000.62 Müzikoloji ve müzikal-uygulamalı sanatlar
071600.62 Modern müzik sanatları:
Modern orkestra çalgıları
Modern-caz şarkıları
073700 Halk şarkıları sanatı

Yüksek mesleki eğitim: uzmanlık düzeyi
070703 Kültürel gösteri ve konser programları ses rejisörlüğü

Yüksek mesleki eğitim: yüksek yisans düzeyi
0500100.68 Pedagojik eğitim

Orta mesleki eğitim
070210 Müzikal ses kayıt sanatları
070214 Modern müzik sanatları (türlerine göre):
Modern orkestra çalgıları.
Modern şarkılar.
073403 Solo ve koro halk şarkıları

DİZAYN FAKÜLTESİ::

Yüksek mesleki eğitim: lisans düzeyi
073600.62 Oyunun sanatsal dekorasyon teknolojisi
071500.62 Halk sanatları kültürü (gıyabi)
072500.62 Dizayn:
Grafik tasarımı.
Çevre tasarımı.
Kostüm tasarımı.
072600.62 Dekoratif sanatlar ve el Sanatları

Yüksek mesleki eğitim: uzmanlık düzeyi
071002.65 Grafik
071003.65 Heykel

Yüksek mesleki eğitim: yüksek lisans düzeyi
072500.68 Dizayn (çevre tasarımı, kostüm tasarımı, grafik tasarımı)
072600.68 Dekoratif sanatlar ve el sanatları

Orta mesleki eğitim
072501 Dizayn (branşlara göre: grafik tasarımı, çevre tasarımı, kostüm tasarımı)
072601 Dekoratif sanatlar ve el sanatları

REJİSÖRLÜK, OYUNCULUK SANATI ve KOREOGRAFİ FAKÜLTESİ:

Yüksek mesleki eğitim: lisans düzeyi
071200.62 Koreografi sanatı
07140060 Tiyatro gösterileri ve festival rejisörlüğü

Yüksek mesleki eğitim: uzmanlık düzeyi
070301.65 Oyunculuk sanatı

Yüksek mesleki eğitim: yüksek lisans düzeyi
050100.68 Pedagoji eğitimi

Orta mesleki eğitim
071501 Halk sanatları yaratıcılığı
071801 Sosyo-kültürel faaliyetler

PLASTİK SANATLAR BİLİMİ ve KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM FAKÜLTESİ:

Yüksek mesleki eğitim: lisans düzeyi
035300.62 Sanat ve beşeri bililmler
071500.62 Halk sanatları kültürü
072300.62 Müzecilik, kültürel ve doğal miras nesnelerinin korunması
073900.62 Sanat tarihi ve teorisi

Yüksek mesleki eğitim: yüksek lisans düzeyi
050100.68 Pedagoji eğitimi

S.A. DEGTYAREV ADINA MÜZİK KOLEJİ:

Yüksek mesleki eğitim: lisans düzeyi
073100.62 Enstrümantal-müzik sanatları
Fortepiano (gıyabi)
Telli orkestra çalgıları (gıyabi)
Nefesli ve vurgulu orkestra çalgıları (gıyabi)
Bayan, akordeon, telli çalgılar (örgün)
073400.62 Vokal sanatı
Akademisel şarkı söyleme
073500.62 Orkestra şefliği
Akademisel koro şefliği.
Koro sanatları şarkıcılığı.

Yüksek mesleki eğitim: uzmanlık düzeyi
Yüksek mesleki eğitim: uzmanlık düzeyi
073201.65 Konser icracılığı sanatları
Fortepiano.
Telli konser çalgıları.
Nefesli ve telli konser çalgıları.
Orta mesleki eğitim
073101 Enstrüman icracılığı (enstrüman türüne göre):
Fortepiano
Telli orkestra çalgıları;
Nefesli ve vurgulu orkestra çalgıları;
Halk orkestrası çalgıları.
073401 Vokal sanatı
073502 Orkestra şefliği
073002 Müzik teorisi

AŞAĞIDAKİ BİLİMSEL İHTİSASLAR ÜZERİ DOKTORA EĞİTİMİ:
13.00.08 Mesleki eğitim yöntemleri ve teorisi.
05.25.03 Kütüphanecilik, bibliyografya ve kitabilimleri.
17.00.09 Sanat tarihi ve teorisi.

BİLİMSEL FAALİYETLER

BGİİK'in gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri bilimsel araştırma ve yenilik faaliyetleridir, kültür ve sanat alanında yüksek nitelikli eğitim kadrolarının bulunması ise buna sebeb olan vazgeçilmez koşuldur.

Gençler arasında bilimin ilerlemesine yönelik aktif çalışmalar yürüten üyeler tarafından yüksek öğretim kurumun'da Öğrenci Bilim Cemiyeti (SNO) organize edilmişdir. Onların oluşma ve gelişmesi için gerekli maddi-teknik ve ekonomi-hukuk koşullarına sahip olan, BGİİK'in iş-kuvöz'ü dahilinde çalışan öğrenci bilimi ve yenilik faaliyetlerinin büyük gelişme perspektiflerini, küçük yenilikçi öğrenci girişimlerinde görmekteyiz. Bizim öğrencilerimiz, mezunlarımız ve genç bilim adamlarımızda en parlak, umut verici bilimsel ve yaratıcı faaliyetlerin yansımasını bulmaktadırlar.

BGİİK'de ilk okul, üniversite öğretmenleri ve kültür ve sanat çalışanları için mesleki yetkinleşme kursları düzenlenmektedir.

BGİİK YABANCI VATANDAŞLARIN EĞİTİMİNE GÖRE EN ÖNDE GELEN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN BİRİDİR

Sunulan yüksek eğitim düzeyi, uygun fiyatlar, sıcak psikolojik iklim, enstitü'nün gelişmiş altyapısı, ilginç, dolu dolu bir öğrenci hayatı Belgorod'da - bütün bunlar dünyanın farklı ülkelerindeki genç insanları eğitim için BGİİK'in hazırlık fakültesini seçmeye teşvik ediyor!

Hazırlık fakültsinin öğretmenleri yabancılarla uzun yılların iş tecrübesine sahiptirler. Yabancı dilleri bilmeleri Rusya'da ilk bulunma günlerinde öğrencilerle temas kurmaya imkan veren bir avantajdır. Modern eğitim yöntemleri ve tekniklerinin desteğiyle en yeni ders araçları temelinde çalışma yürütülmektedir.

Fakülte öğrencileri rusça ve ayrıca meslek seçimlerine göre; matematik, kimya, fizik, biyoloji, ekonomi, ülke coğrafyası ve diğerlerini öğrenmektedirler. Meslek dili temelinde konuşma stilini öğrenmeye özel bir önem verilmektedir.

Hazırlık fakültesinin bitiminden sonra, sınavlarda başarı göstermiş olan yabancı vatandaşlar devlet sertifikası elde ederler ve BGİİK'in fakültelerinin birinde veya Rusya'nın herhangi başka bir eğitim kurumunda öğrenime devam edebilirler.

Arzu eden herkes için BGİİK skype-dersler, uluslararası dil kursları (dil ve kültür veya meslekte dil) teklif ediyor. Eğitim süresi 2 hafta, 1 ay, 3 ay. Ayrıca değişim ve staja göre eğitim kursları düzenlenmektedir.

RUS DİLİNE GÖRE TEST

BGİİK'te yabancı vatandaşlar yabancı dil olarak Rusça testini (TEU, TBU, TRKİ 1-4) test-öğretmenlerine vermek zorundadırlar ve Rusça dil bilgisi seviyesine göre devlet sertifikası edinirler.

ULUSLARARASI YAZ OKULU "BELGOROD'da RUSÇA VE KÜLTÜR"

Kursun amacı yabancı öğrencilere çeştli faliyetlerde ve iletişim becerilerini kullanmada yaratıcı yaklaşımlarını geliştirme imkanı sağlama: eğitim ve mesleki faaliyetler, sosyal ve kültürel alanlar.

Eğitim, yoğun öğretim yöntemleri ve tekniklerinin unsurları ile verimli ve aktif öğrenme metoduna dayalıdır.

Kursun özelliklerinden biri dil-arabuluculuğunu asgari kullanmadır. Program kapsamında olanlar; ilginç insanlar ile karşılaşma, gezi, parti, rusça konuşulan bir ortamda dilin taşıyıcısı ile rusça öğrenme.

YAZ SANAT OKULU

Okulda daima deneysel yaratıcı ruh hüküm sürmektedir, sakin bir ortam, köy hayatı ve onun günlük akışı ile tanışma imkanı vardır. Program kapsamında olanlar; küçük orman kasabasında konaklama, geleneksel rus mutfağı, 3 günlük gezi Kiev, Moskova ve Sankt-Peterburg'da (öğrencilerin seçimine göre). "BelSun" programının özelliği koreografi'de usta-dersler (flash-mob, rus halk dansları, vals, tango ve diğerleri) ve oyuncu eğitimi (sahne hareketi, sahne dili, vokal becerileri, mini-oyunlar sahneleme). Bu yaratıcı faaliyetler istidatlarını hayatta daha eksiksiz olarak gerçekleştirmek hevesinde olan genç insanlar için tahsis edilmişdir, ve onlar imkanlarının sınırsız olduğunu bilmektedirler.

YARATICI ÇALIŞMALAR

Öğrenci ve öğretmenlerin önemli bir bölümü onlarca yaratıcı ekiplere, stüdyolara, laboratuvarlara dahildirler ve aktif olarak konser faaliyliyetlerine, festivallere, yarışmalara katılmaktadırlar. Yaratıcı ekipler enstitümüzü ülkenin ve yurtdışının en iyi konser meydanlarında temsil etmektedir. Onlar tarafından kazanılmış çok sayıda mükafat ve ödüllerle eğitim kalitesi belirlenmektedir.

ULUSLARARASI FAALİYETLER

Dünyanın 30'u aşkın farklı ülkesinden öğrenciler BGİİK'de tüm eğitim alanlarında (Hazırlık Bölümü, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrenim görmektedirler. Yabancı yüksek öğretim kurum ve teşkilatlarının temsilcileri ile yıllık kurulmuş yeni temasların iki kat artması, işbirliği ve bilimsel-eğitim projelerini ortak gerçekleştirmeye yönelik sözleşmelerin imzalanmasına yardımcı olmaktadır.

ÖĞRENCİ HAYATI

Enstitü'de öğrencilerle eğitim çalışmalarının organizasyonuna büyük önem verilmektedir. Öğrenci özerkliği; cumhurbaşkanı, öğrenci hükümeti, çeşitli bakanlıklar başkanlığında öğrenci ülke ilkesine göre organize edilmiştir, potansiyel seçmenleri aydınlatmak ve aktifleştirmek, genç insanların vatandaşlık konumunu aktüelleştirmeye fırsat verir ve ayrıca öğrenim gençliğinin kendi hayati problemlerini bağımsız olarak çözmesini olanaklı kılar. Enstitü'de, kültürel-eğlence ve spor-sağlık faaliyetleri için ortamlar hazırlanmıştır.

YAŞAM KOŞULLARI

Öğrencilere daire tipi yurt sağlanmaktadır. Yeni, konforlu yurt enstitü ile bir komplekstedir. Aydınlık, geniş odalar isteyen bütün öğrencilere istisnasız olarak verilmektedir. Yurt binasında spor ve fitness salanu, kantin-kafeterya, çalışma ve dinlenme için odalar vardır.

 

BGİİK'te meslekler hakkında daha ayrıntılı malümatı, gerekli bilgileri edinebilirsiniz:

Rusya, 308033, Belgorod şehri, Koroleva sok.7
http://www.bgiki.ru/
Tel.: 8(4722) 55-03-61, 55-98-09
Faks: 8(4722) 54-54-68
e-mail: bgiik@bgiik.ru
andreevasm@bk.ru

Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda TIKLANABİLİR BİR BAĞLANTI VERMEK ZORUNLUDUR.
Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller telif hakkı kanunu ile korunur
HTML kodu:
<a href="">BELGOROD DEVLET GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ</a>
Arama


Önemli
Linkler
Yeni
© 2013 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Web Sitesinde yer alan materyallerin kullanılması durumunda Yabancı uyruklu kişiler için Rusya eğitimi kaynak gösterilmesi ve Web sitesi yöneticisine bildirmek zorunludur.